img

Inkluzja

item
item

Liliowiec nieoznaczalny

Opis

Podobne trochity były już niekiedy oznaczane w opracowaniach naukowych. W rzeczywistości różne kształty trochitów liliowców (szczególnie paleozoicznych) mogą należeć do jednego tylko gatunku o czym wspominają Mariusz A. Salamon​, William I. Ausich, Tomasz Brachaniec, Bartosz J. Płachno i Przemysław Gorzelak w swojej pracy "Uncovering the hidden diversity of Mississippian crinoids (Crinoidea, Echinodermata) from Poland".

  • Region: Góry Świętokrzyskie
  • Lokalizacja: Laskowa
  • Wymiary: 2 x 1,3 cm
  • Kolekcja: Michał Bugajski
  • Opis
Era
Paleozoik
Okres
Dewon
Epoka
Dewon środkowy
Wiek
Żywet
img