img

Kajetanów - odsłonięcie permu

img
Jarek Musialik
Kajetanów - odsłonięcie permu

Jedno z nielicznych odsłonięć permu w Polsce. Stary, trochę zapełznięty kamieniołom osadów permskich- cechsztynu. Stanowisko bardzo ciekawe lecz trudne. W spągu w twardych wapieniach występuje ramienionóg Horridonia horrida lecz niestety trudno się dostać do tej warstwy ze względu na zasypanie zwietrzeliną. Jeżeli trafi się na cienką warstwę w stropowej części profilu można zebrać ciekawe i ładne okazy flory: gałązki Voltzia i Ullmania, fragmenty szyszek, oraz nasiona- Carpholites. Kamieniołom znajduje się na wzgórzu za Kajetanowem jadąc od Kielc w kierunku Warszawy wśród gęstych zarośli - nie jest widoczny z drogi.

W permie dolnym powstały piaskowce, zlepieńce i mułowce występujące na Pogórzu Izerskim i Kaczawskim oraz w Górach Kaczawskich (niecka północnosudecka), w Górach Kamiennych, Stołowych i Bardzkich oraz Kotlinie Kłodzkiej (niecka śródsudecka), a także na obrzeżu Gór Świętokrzyskich. - Wikipedia

Widok na profil
Widok na profil
Voltzia sp.
Voltzia sp.
Ulmania sp.
Ulmania sp.
Voltzia sp.
Voltzia sp.
Ulmania sp.
Ulmania sp.
Jedna z warstw z kopalną florą
Jedna z warstw z kopalną florą
Jarek Musialik

Polecane Artykuły

Gnieździska - nieczynny jurajski kamieniołom

Niezwykle ciekawe stanowisko zarówno dla geologów jak i paleontologów. Na ścianach kamieniołomu można obserwować granicę jura środkowa- jura późna, różne formacje skalne, piękną brekcję i inne.

2020-05-24
Skały - kultowe odsłonięcie dewonu

Kultowa miejscówka z fauną dewońską. Odsłonięcia w Skałach reprezentują dewon środkowy - eifel. Zawierają duże ilości bardzo dobrze zachowanej fauny.

2020-05-23
Jak to było z tym klimatem w epoce lodowej…

Dziś wiele mówi się o zmianach klimatycznych. W minionych epokach geologicznych też klimat się wielokrotnie zmieniał od tropikalnego aż po arktyczne mrozy

2020-05-05