img

Jak to było z tym klimatem w epoce lodowej…

img
P. DEGÓRSKI
Jak to było z tym klimatem w epoce lodowej…

Dziś wiele mówi się o zmianach klimatycznych. W minionych epokach geologicznych też klimat się wielokrotnie zmieniał od tropikalnego aż po arktyczne mrozy. Okres plejstocenu nazywany również epoką lodową jednak nie zawsze był taki mroźny. Kilkukrotnie w tym czasie dochodziło do dłuższych ociepleń zwanych interglacjałami, kiedy to klimat w naszych szerokościach geograficznych był nawet cieplejszy niż dziś.

Kopalne okazy Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) znalezione na Wyspie Sobieszewskiej.
Kopalne okazy Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) znalezione na Wyspie Sobieszewskiej.

Jednym z takich okresów był interglacjał eemski, trwający między 132-115 tys. lat temu. W tym czasie w naszych lasach żyły słonie leśne, a w dużych rzekach Europy, pływały nawet hipopotamy. Na miejscu dzisiejszego Bałtyku znajdowało się wtedy tzw. Morze Eemskie. Osady z okazami kopalnymi tego morza przykryte są jednak warstwami osadów ostatniego zlodowacenia. Nieco płycej pod powierzchnią ziemi osady Morza Eemskiego występują na terenie Żuław Wiślanych. Na tyle płytko, że Wisła w swym dolnym biegu wypłukuje nieraz muszle z tego plejstoceńskiego morza.

Mięczaki Morza Eemskiego zostały opisane z wiercenia w Brachlewie przez Irenę Brodniewicz w 1960 roku. Odnotowanych zostało 30 gatunków ślimaków. Jednym z charakterystycznych ślimaków żyjących w tym morzu był Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758). Muszle tego ślimaka zazwyczaj dość „wymęczone” można niekiedy znaleźć w rejonie ujścia przekopu Wisły.

Kopalny okaz Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) wys. 1,6 cm z interglacjału eemskiego znaleziony na Wyspie Sobieszewskiej, po prawej dla porównania okaz wspólczesny z Morza Czarnego.
Kopalny okaz Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) wys. 1,6 cm z interglacjału eemskiego znaleziony na Wyspie Sobieszewskiej, po prawej dla porównania okaz wspólczesny z Morza Czarnego.
P. DEGÓRSKI

Polecane Artykuły

Kajetanów - odsłonięcie permu

Jedno z nielicznych odsłonięć permu w Polsce. Stary, trochę zapełznięty kamieniołom osadów permskich- cechsztynu. Stanowisko bardzo ciekawe lecz trudne.

2020-05-24
Gnieździska - nieczynny jurajski kamieniołom

Niezwykle ciekawe stanowisko zarówno dla geologów jak i paleontologów. Na ścianach kamieniołomu można obserwować granicę jura środkowa- jura późna, różne formacje skalne, piękną brekcję i inne.

2020-05-24
Skały - kultowe odsłonięcie dewonu

Kultowa miejscówka z fauną dewońską. Odsłonięcia w Skałach reprezentują dewon środkowy - eifel. Zawierają duże ilości bardzo dobrze zachowanej fauny.

2020-05-23