KowalaKowala

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

         Jest to wielki, kilkupoziomowy kamieniołom założony na górno-dewońskich utworach trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Występują tam głównie wapienie, wapienie margliste, margle i łupki. W kamieniołomie trafić możemy na różne goniatyty np. Sporadoceras sp. bardzo ładnie zachowane w marglach i wapieniach. Najlepiej ich szukać na najwyższym poziomie na wschodniej oraz północnej ścianie. Łodziki z rodzaju Orthoceras sp. i klymenie miejscami występują w dużych nagromadzeniach, w czarnych fameńskich łupkach. Trafiają się też trylobity m.in Trimelocephalus sp., liliowce i ramienionogi. Największym skarbem Kowali jest jednak spirytyzowana fauna, głównie głowonogów.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Z minerałów dosyć popularne są piryty.

Galeria skamieniałości z tego stanowiska.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA        It is a multi-leveled quarry established on Upper Devonian mountain formation movements in Paleozoic of Holy Cross Mountains. As for rocks, limestones, marly limestones, marls and slates dominate. In the quarry there are diverse goniatids e.g. Sporadoceras sp., usually very well-preserved in marls and limestones. It is best to look for them on the eastern and northern walls of the uppermost level. Nautili of genera Orthoceras sp. and Clymenia are are found sometimes in large aggregations in black, Fammenian slates. You may as well stumble upon trilobites, i.a. Trimelocephalus sp., crinoids and brachiopods. However, the biggest treasure of ‘Kowala’ is the pyritized fauna, composed mostly of cephalopods.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
The mineral itself in natural state is also quite common.

Gallery fossils from this place.