Choroń

Wieś Choroń znajduje się na południowy wschód od Częstochowy niedaleko miejscowości Poraj. Chorońskie kamieniołomy należały niegdyś do majątku dworskiego i w większości były eksploatowane do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wapienie tam wydobywane leżą na tzw. kueście jurajskiej i są zaliczane do oksfordu. Występuje tam spore nagromadzenie skamieniałości, głównie amonitów i belemnitów ale trafiają się również sporej wielkości ślimaki, ramienionogi czy łodziki. Nie brakuje  również typowych dla oksfordu gąbek. Tylko część z licznie występujących tam łomików jest nadal eksploatowana, dlatego mimo niewątpliwego potencjału tego miejsca nie wszędzie efekt poszukiwań będzie zadowalający.

Galeria skamieniałości z tego stanowiska 

       The village of Choroń is located south-east of Częstochowa, near the town of Poraj. The quarries of Choroń used to belong to manorial property and in almost all cases have been mined until the 1950s. The limestone found there belongs to so-called Jurassic Cuesta and is classified to Oxfordian. Quite large aggregations of fossils can be found there, mainly including ammonites and belemnites, but also quite sizeable gasteropods, brachiopods or nautili. Sponges typical of the Oxfordian are also present.

Gallery fossils from this place.