Choroń

Wieś Choroń znajduje się na południowy wschód od Częstochowy niedaleko miejscowości Poraj. Chorońskie kamieniołomy należały niegdyś do majątku dworskiego i w większości były eksploatowane do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wapienie tam wydobywane leżą na tzw. kueście jurajskiej i są zaliczane do oksfordu. Występuje tam spore nagromadzenie skamieniałości, głównie amonitów i belemnitów ale trafiają się również sporej wielkości ślimaki, ramienionogi czy łodziki. Nie brakuje  również typowych dla oksfordu gąbek. Tylko część z licznie występujących tam łomików jest nadal eksploatowana, dlatego mimo niewątpliwego potencjału tego miejsca nie wszędzie efekt poszukiwań będzie zadowalający.

Galeria skamieniałości z tego stanowiska