SulejówSulejów

DSC00424

        Sulejów jest jednym z nielicznych miejsc w woj. łódzkim w którym można z powodzeniem szukać skamieniałości. Odkrywki wapienia występowały niegdyś licznie zarówno w samym Sulejowie jak i w okolicznych wsiach.   Wapienie i margle które tam występują zaliczane są do górnej jury tj. oksfordu, rauraku, astartu i kimerydu. Bogata w faunę jest tu głównie warstwa nazywana “grab” składająca się głównie z żółtawo-szarych wapieni oolitowych.  Na południe od Sulejowa w okolicy wsi  Kurnędz       znajdują się dwa zalane już kamieniołomy.   Na terenie nieczynnego zakładu “Wapienniki” nadal     znajdują się   jednak spore hałdy wapienia w którym można znaleźć skamieniałą faunę. W przeważającej większości są to ślimaki m.in. Ptygmatis sp. i Nerinea sp. oraz małże z rodzaju Pecten sp.,Entolium sp., Pholadomya sp.,Diceras sp. czy Mytilus sp. Częste są również ostrygi Ostrea sp. Ramienionogi reprezentowane są głównie przez Terabratula sp. i Septaliphoria sp.

Z rzadka można natrafić na jeżowce np. Stomechinus sp. Miejsce godne polecenia zwłaszcza początkującym kolekcjonerom pod warunkiem że nie próbuje się szukać w stromych ścianach zalanych wyrobisk.

Galeria skamieniałości z tego stanowiska.

 

DSC00424      Sulejów is one of the few places in Łódzkie Province, where fossils can be found successfully. Outcrops of limestone used to be common in Sulejów it self, as well as in the surrounding villages. Limestones and marls in this site are classified to the Upper Jurrasic, i.e. the Oxfordian and the Kimmeridgian. South of Sulejów, nearby a village named Kurnędz, there are two flooded quarries. On the area of the inactive ‘Wapienniki’ plant there are still hefty goaves of limestone, in which a fossilized fauna may be found. Among it gasteropods, such as Ptygmatis or Nerinea sp. prevail, not to mention bivalves of genera Pecten sp., Entolium sp. Pholadomya sp., Diceras sp. or Mytilus sp.. Moreover, oysters of genus Ostrea are common, and the brachiopods are represented mainly by genera Terabratula sp. and Septaliphoria sp. Furthermore, echinoids Stomechinus sp. may also be stumbled upon. The location is recommended especially for beginning fossil hunters, provided they don’t try to search the steep walls of the flooded goaves.

DSC00425
Septaliphoria sp.

Gallery fossils from this place.