ZwierzyniecZwierzyniec

 

Zwierzyniec          zdjecie: fossils-poland.eu

        Jadąc od strony Kielc przez Chmielnik tuż przed Buskiem-Zdrój trafiamy na miejscowość Zwierzyniec. Piaskownia z „żyłą” skamieniałości mioceńskich znajduje się tuż przy drodze i łatwo do niej trafić. W całym profilu miocen występuje jedynie w cienkiej warstewce na wysokości około 3/4 ściany. Muszle ślimaków, małży i ich fragmenty leżą już u podnóża ściany jednak są często pokruszone. Nie wiem kto jest obecnie właścicielem terenu jednak wygląda on na nie eksploatowany od dłuższego czasu. Eksplorując wspomnianą żyłę należy uważać na to by nie doszło do osunięcia. Uczucie zagrożenia potęguje często nawiewany od góry przez wiatr piasek. Jak to mawiają „no risk no fun”.

Galeria skamieniałości z tego stanowiska.

 Zwierzyniec                                                                      photo: fossils-poland.eu

               Travelling south from Kielce through Chmielnik, right before the town Busko-Zdrój we turn up in the town of Zwierzyniec. The sand mine with a “vein” of Miocene fossils is easily found, as it is located right next to the road. Miocene is present in the profile only in a thin layer, covering 3/4 of the wall’s height. Gastropod and bivalve shells and its fragments are lying on the ground, however often shattered. I am not sure who is currently the owner of the site, but it looks as if it hadn’t been mined for a while. Digging in the above-mentioned vein, one should be mindful of a possible landslide. The feeling of danger is intensified by the sand, blown over by the wind. As they say “no risk, no fun”.

Gallery fossils from this place.