Grzegorzewice – SkałyGrzegorzewice – Skały

Skały

W okolicach wsi Grzegorzewice oraz Skały w województwie świętokrzyskim odsłaniają się utwory ilaste, margliste i wapienne środkowego dewonu z bardzo bogatą fauną. Wiek skał w zależności od odsłonięcia wskazuje na żywet lub eifel. Dominującą grupą skamieniałości są ramienionogi reprezentowane m.in. przez: Eleutherokomma, Schizophoria ,Xystostrophia, Primipilaria, Douvillina, Aulacella, Carinatina oraz bardzo pospolite Poloniproductus varians. Trafiają się też koralowce osobnicze i  liliowce, rzadziej mszywioły, małżoraczki czy trylobity. Jedna z kilku “kultowych” lokalizacji które każdy z poszukiwaczy powinien odwiedzić przynajmniej raz. Skamieniałości tam znajdywane są świetnie zachowane. Na małej przestrzeni można z powodzeniem uzbierać niezłą kolekcję tematyczną choć na dłuższą metę fauna wydaje się być monotonna.

Galeria skamieniałości z tego stanowiska.

Skały

        Marl and limestone formations of the Middle Devonian come to sight near the villages of Grzeszkowice and Skały in Holy Cross Province. The age of the rocks, depending on the outcrop, indicates the Givetian or the Eifelian. The dominant group of fossils are brachiopods, represented by genera Spirifer sp., Schizophoria sp.,Schelwinella sp.,Uncinulus sp., Douvilina sp., Aulacella sp., Atrypa sp., Spinatrypa sp., and very commonly by Poloniproductus varians.. Solitary corals and crinoids are also encountered, more rarely bryozoans, ostracods or trilobites. It is one of these “legendary” sites that should be visited by every fossil hunter at least once in a lifetime. The fossils found in this site are very well preserved. What is more, on a relatively small surface one might gather quite a sizeable, themed collection. Nevertheless, the fauna might seem monotonous on the long run.

Gallery fossils from this place.