Grzegorzewice – Skały

Skały

W okolicach wsi Grzegorzewice oraz Skały w województwie świętokrzyskim odsłaniają się utwory ilaste, margliste i wapienne środkowego dewonu z bardzo bogatą fauną. Wiek skał w zależności od odsłonięcia wskazuje na żywet lub eifel. Dominującą grupą skamieniałości są ramienionogi reprezentowane m.in. przez: Eleutherokomma, Schizophoria ,Xystostrophia, Primipilaria, Douvillina, Aulacella, Carinatina oraz bardzo pospolite Poloniproductus varians. Trafiają się też koralowce osobnicze i  liliowce, rzadziej mszywioły, małżoraczki czy trylobity. Jedna z kilku “kultowych” lokalizacji które każdy z poszukiwaczy powinien odwiedzić przynajmniej raz. Skamieniałości tam znajdywane są świetnie zachowane. Na małej przestrzeni można z powodzeniem uzbierać niezłą kolekcję tematyczną choć na dłuższą metę fauna wydaje się być monotonna.

Galeria skamieniałości z tego stanowiska.