LokalizacjePlaces

            W tym miejscu prezentować będziemy część znanych nam miejsc w których występują skamieniałości. Należy pamiętać że każde z nich ma swojego właściciela którego należy zapytać o zgodę a samo pozyskiwanie skamieniałości jest ograniczone prawnie. Przed wyruszeniem na poszukiwanie nowych okazów warto zaznajomić się z budową geologiczną terenu, poczytać publikacje czy opisy na forach. Pomocnym w wyszukiwaniu nowych miejsc jest Google Maps i powiązana z nim usługa Google Earth. Niekiedy jednak na ciekawe okazy można natrafić w niewielkim dzikim wyrobisku czy kamykach nawiezionych na utwardzenie drogi. Oczywistym jest że najciekawsze i najbardziej obfite geologicznie obszary to Jura Krakowsko-Częstochowska i świętokrzyskie, jednak z drugiej strony nie ma miejsca w Polsce które byłoby pozbawione skamieniałości w ogóle. Zachęcamy do śledzenia naszej strony i oczywiście do własnych poszukiwań skarbów ziemi.

Google Maps

       In this section we will be presenting a part of places where fossils can be found. One should always bear in mind that each and every location has its rightful owner, from whom permission should be demanded. Before embarking on an expedition, you should read various publications or descriptions available on forums. Tools which might come in handy are Google Maps and Google Earth, which are mutually connected. Sometimes interesting specimens might be found on small, wild goaves or among leftover pebbles used to harden a road. It is obvious that when it comes to geology the most interesting areas in Poland include Polish Jura and Holy Cross Province. Nevertheless, fossils can be found in every corner of Poland!. Therefore, we cordially encourage all of you to follow our page and to start looking for the treasures hidden in the earth yourselves!

Google Maps