KorytnicaKorytnica

P_20170816_162621

Wieś w świętokrzyskiem na południe od Kielc, gmina Sobków. Miejsce to nazywane jest czasem „Perłą Miocenu”. Tu gdzie teraz są łąki i pola uprawne, kilkanaście milionów lat temu była zatoka. Skamieniałości znaleźć można bezpośrednio na polu, więc poszukiwacze / kolekcjonerzy nie są zbyt mile widziani przez rolników. Inaczej ma się rzecz w przypadku innych, zwykle młodszych mieszkańców wsi którzy woleliby raczej dobić targu na zebranych przez siebie okazach. Skamieniałości można tu spotkać w postaci odcisków czy sfosylizowanych okazów w wapieniu albo też naturalnie wyglądających muszli. Znajdowano tam ślimaki, liczne z rodzaju Turritella sp. a także Clavatula sp., Ancilla sp., Murex sp.,Hinia sp. i inne. Są także małże m.in. Andara sp., Venus sp., ostrygi, wieloszczety, łódkonogi, otwornice, koralowce, jeżowce jak również szczypce krabów i zęby największego w historii rekina Carcharodon megalodon. W różnych miejscach możemy natrafić na odmienne skamieniałości dlatego warto nie ograniczać się do okolicy samej Góry Łysej.

Galeria skamieniałości z tego stanowiska.P_20170816_162621

          It is a village in Holy Cross Province, located to the south of Kielce, in Sobków commune. This site is also known as ‘The Pearl of Miocene’, and at present is covered in meadows and fields. Nevertheless, a dozen or so million years ago there used to be a bay. The fossils can be found directly on the field, so the fossil hunters are not warmly welcomed by the farmers. The issue is treated in a different manner especially by younger villagers, who would rather strike a bargain on collected specimens. The fossils found there include prints, whole specimens fossilized in limestone or naturally-looking shells. Numerous gasteropods of genera Turritella sp.Clavatula sp., Ancilla sp., Murex sp.,Hinia sp. and others are found. Apart from that there are bivalves of genera i.a. Andara sp., Venus sp., oysters, polychaetes, scaphopods, foraminifera, corals, echinoids, crab pincers as well as teeth of the biggest in history shark, Carcharodon megalodon. Different fossils may be found in different parts of the location, and that is why the search shouldn’t be limited to Łysa Góra area only.

Gallery fossils from this place.