WrzosowaWrzosowa

11910822_10205257354128581_532426853_n

Na południowych obrzeżach Częstochowy znajduje się miejscowość Wrzosowa. Miejscem zainteresowań poszukiwaczy skamieniałości, ale i offroadowców, jest stary zarośnięty kamieniołom nazwany Wzgórzem Kamionką lub Sahtą. W miejscach rozjeżdżonych przez terenówki i quady na powierzchni ukazuje się skamieniała fauna. Skały tam występujące to przede wszystkim osady oksfordu i keloweju ze szczególnie cenioną tzw. warstwą bulastą. Już po wejściu na teren kamionki udało się znaleźć pierwsze amonity. Najciekawszym miejscem jest jednak odsłonięcie znajdujące się na skraju tego kompleksu. Dominująca jest tu fauna amonitowa z rodzajów Perisphinctes sp. Taramelliceras sp., Lissoceratoides sp., Peltoceratoides sp.,Cardioceras sp., Creniceras sp. trafił się też rzadszy Euaspidoceras dauvillei. Kolejną grupę skamieniałości które tam znaleźliśmy stanowią rostra i fragmokony belemnitów, ramienionogi oraz jeżowce Eucosmus decoratus, Cidaris sp. w różnym stanie zachowania w tym fragmenty pancerza i kolce. Liczną grupę skamieniałości stanowią gąbki z rodzajów Sporadopyle sp.,Stauroderma sp., Rhopalicus sp. i Craticularia sp. o których szerzej w opracowaniu.

Galeria skamieniałości z tego stanowiska.

11910822_10205257354128581_532426853_n

        The town of Wrzosowa is situated just outside of the southern suburbs of Częstochowa. There is an overgrown quarry in this town, called Kamionka Hill or Sahta, which is a place of interest not only for fossil hunters, but also for off-road drivers. Fossilized fauna gets revealed in places, where quads and similar vehicles mow down the vegetation with their wheels. The rocks found there include most of all remains of the Oxfordian and the Callovian, with an especially valued “concretionary horizon”. Right after entering the Kamionka Hill we found our first ammonites. Nevertheless, the most interesting place is an outcrop located on the southern tip of this site. Ammonite fauna prevailed, with genera Perisphinctes sp. Taramelliceras sp., Lissoceratoides sp., Peltoceratoides sp.,Cardioceras sp., Creniceras sp. In addition, we found a rarer one, namely Euaspidoceras dauvillei. The next group of fossils we had found there constitutes belemnite rostra and phragmocones, brachiopodes echinoids Eucosmus decoratus and Cidaris, in a various state of preservation, including fragments of shells and spikes. A numerous group of fossils is also represented by sponges Sporadopyle, Stauroderma sp., Rhopalicus sp. and Craticularia, about which you may read more in the description.

Gallery fossils from this place.