Nasze kolekcjeOur collections

         Prezentujemy Wam nasze kolekcje skamieniałości. Część okazów została przez nas zakupiona jednak zdecydowaną większość znaleźliśmy sami. Niektóre zdjęcia przedstawiają okazy przed preparacją w tzw. “stanie surowym” inne to efekt często długotrwałej preparacji. Oznaczanie skamieniałości odbywało się na podstawie publikacji dotyczących konkretnych stanowisk ale i w oparciu o oznaczenia innych użytkowników internetu. Jeśli w związku z tym zauważysz jakiś błąd, daj nam znać. Zależy nam na tym by strona miała również charakter edukacyjny dlatego każde merytoryczne wsparcie jest tu mile widziane. Przedstawione skamieniałości i minerały są zwykle jedynie próbką prezentowanych kolekcji.

      We present to you our fossil collections. A part of the specimens has been bought, however the lion’s share is what we have found by ourselves. Some of the pictures present the specimen before the preparation, in their “raw state”, while others present a result of a long-term preparation. Identification of the specimens has been carried out on the basis of the publications on particular locations, but also on the basis of other Internet users’ opinions. Therefore, if you spot any mistake, feel free to let us know! We want this site to have an educational character as well, so every substantive support is welcome.