Bóbrka

Zdjęcie Rodzina/ Rodzaj Gatunek Okres W zbiorach Inkluzji
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/IMAG07651.jpg Clupea sp. ?
Paleogen (oligocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Serranus2.jpg Serranus sp. Paleogen (oligocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/IMAG07671.jpg Łuski ryb Paleogen (oligocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/IMAG07581.jpg Nieoznaczone Paleogen (oligocen) 1,2,3,4,

Zapisz

Zapisz

Picture Type Species Period In our collections
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/IMAG07651.jpg Clupea sp. ?
Paleogen (oligocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Serranus2.jpg Serranus sp. Paleogen (oligocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/IMAG07671.jpg Łuski ryb Paleogen (oligocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/IMAG07581.jpg Nieoznaczone Paleogen (oligocen) 1,2,3,4,