NawodziceNawodzice

Zdjęcie Rodzina/ Rodzaj Gatunek Okres W zbiorach Inkluzji
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/ma%C5%82%C5%BC-Chione.jpg Chione sp.  Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/ma%C5%82%C5%BC-Anisocardia.jpg Glans sp. Glans subrudista  Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/ma%C5%82%C5%BC-Glicimeris.jpg Glycymeris sp. Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Dorsonum-duplicatum.jpg Lucinoma sp. Lucinoma borealis Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Gibbula-gibba.jpg Nucula sp. Nucula nitidosa Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/%C5%9Blimak-Oxystella.jpg Oxystella sp. Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/ma%C5%82%C5%BC-Pitar.jpg Pitar sp. Neogen (miocen) 1,

Zapisz

Picture Type Species Period In our collections
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/ma%C5%82%C5%BC-Chione.jpg Chione sp. Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/ma%C5%82%C5%BC-Anisocardia.jpg Glans sp. Glans subrudista Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/ma%C5%82%C5%BC-Glicimeris.jpg Glycymeris sp. Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Dorsonum-duplicatum.jpg Lucinoma sp. Lucinoma borealis Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Gibbula-gibba.jpg Nucula sp. Nucula nitidosa Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/%C5%9Blimak-Oxystella.jpg Oxystella sp. Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/ma%C5%82%C5%BC-Pitar.jpg Pitar sp. Neogen (miocen) 1,