Cegielnia Gnaszyn

 

3

Cegielnia Gnaszyn to duża kilku poziomowa odkrywka środkowojurajskich iłów eksploatowana przez firmę Wienerberger. Dominuje tu fauna morska z typowymi dla batonu skamieniałościami małży Pholadomya sp. , Trigonia sp. , Corbula sp. , Goniomya sp., Pleuromya sp. czy Pinna sp. Ślimaki trafiają się często w syderytowych zlepach i zwykle są to Spinigera sp. oraz Mathilididae sp. W samym ile można też natrafić na ślimaki Obornella sp.,Trochus sp., Pleurotomaria sp. oraz maleńkie Cryptaulax-y. W takich miejscu nie brakuje również rostrów belemnitów czy amonitów o różnym stanie zachowania. Te ostatnie zwykle kryją się w syderycie a dominujący jest tu Asphinctites sp. rzadziej Procerites sp., Oxycerites sp., Morrisiceras sp. oraz Parkinsonia sp. Rewelacyjny jest stan zachowania amonitów wydobywanych bezpośrednio z iłu jednak kruchość ich aragonitowych skorupek nie pozwala czasem na pozyskanie ich i dotransportowanie w jednym kawałku. Największym problemem w terenie okazała się natomiast waga skamieniałości które trzeba w końcu jakoś przenieść a sama odkrywka do małych nie należy. Operując w takim terenie należy przygotować się w odpowiedni zestaw przecinaków które w tym materiale tępią się niesamowicie. Poruszając się po cegielnianym wyrobisku, trzeba też pamiętać że po deszczu nie jest tam ani wygodnie ani bezpiecznie i BHP oraz rozwaga są jak najbardziej wskazane. Wymienione powyżej gatunki nie wyczerpują pełnej listy i warto poczytać więcej o stwierdzonych tu skamieniałościach w tym wypluwkach drapieżnych kręgowców.

Galeria skamieniałości z tego stanowiska

3

        ‘Gnaszyn’ Brickyard is a vast, multi leveled Middle Jurassic outcrop composed of loams, currently being mined by Wienerberger company. A typical marine fauna dominates in this location, abundant in typical Bathonian bivalve fossils, such as Pholadomya sp. , Trigonia sp. , Corbula sp., Goniomya, Pleuromya or Pinna. Gastropods are commonly found in ironstone accumulations, and usually include Spinigera sp. and Mathilididae. Moreover, gastropods Obornella sp.,Trochus, Pleurotomaria, as well as tiny Cryptaulax-y might be also found in the loams. Belemnite rostra or ammonites are also present in this location, though their state may vary. The latter are usually hidden in the loams, and the dominant genera include Asphinctites sp., more rarely Procerites sp., Oxycerites sp., Morrisiceras sp., as well as Parkinsonia sp.. The ammonites extracted directly from the loams are very well-preserved, however their frail, aragonitic shells sometimes make it hard to transport them undamaged. Nonetheless, the main problems we encountered in ‘Gnaszyn’ is the weight of some fossils, as well as the vastness of the location. Before visiting this site, you should prepare a proper set of chisels, which wear down very quickly used on such type of rocks. We also remind you that during or after rainy weather the site is not easily accessed nor safe, and in consequence you shouldn’t forget about safety measures and common sense. The list of the genera provided above is not complete, and we advise you to read further about the fossils present at this location, which include casts of predatory vertebrates.

Gallery fossils from this place.