Doly BilinaDoly Bilina

Zdjęcie Rodzina/ Rodzaj Gatunek Okres W zbiorach Inkluzji
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Li%C5%9B%C4%87-klonu-Acer-trucuspidatum-i-ga%C5%82%C4%85zka-cypry%C5%9Bnika-Taxodium-dubium-Doly-Bilina-Czechy-miocen-e1452199603563.jpg Acer sp. Acer trucuspidatum Miocen (burdygał) 1,2,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Li%C5%9B%C4%87-Jesionu-Fraxinus-ungeri-Doly-Bilina-Czechy-miocen-e1452199562747.jpg Fraxinus sp. Fraxinus ungeri Miocen (burdygał) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/ga%C5%82%C4%85zka-Cypry%C5%9Bnika-Taxodium-dubium-Doly-Bilina-Czechy-miocen-e1452203259280.jpg Taxodium sp. Taxodium dubium Miocen (burdygał) 1,2,3,

 

Picture Type Species Period In our collections
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Li%C5%9B%C4%87-klonu-Acer-trucuspidatum-i-ga%C5%82%C4%85zka-cypry%C5%9Bnika-Taxodium-dubium-Doly-Bilina-Czechy-miocen-e1452199603563.jpg Acer sp. Acer trucuspidatum Miocen (burdygał) 1,2,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Li%C5%9B%C4%87-Jesionu-Fraxinus-ungeri-Doly-Bilina-Czechy-miocen-e1452199562747.jpg Fraxinus sp. Fraxinus ungeri Miocen (burdygał) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/ga%C5%82%C4%85zka-Cypry%C5%9Bnika-Taxodium-dubium-Doly-Bilina-Czechy-miocen-e1452203259280.jpg Taxodium sp. Taxodium dubium Miocen (burdygał) 1,2,3,