ZwierzyniecZwierzyniec

Zdjęcie Rodzina/ Rodzaj Gatunek Okres W zbiorach Inkluzji
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Bittium-simplex-e1452203364231.jpg Bittium sp. Bittium simplex Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Conus-sp.jpg Conus sp. Neogen (miocen)  1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Euthriofusus-virginens-e1452200810694.jpg Euthriofusus sp. Euthriofusus virginens Neogen (miocen)  1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Neverita-josephinia-e1452200003150.jpg Helix sp. Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/IMAG0224.jpg Mactra sp. Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Narona-inermis-e1452203580645.jpg Narona sp. Narona inermis Neogen (miocen)  1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Neverita-josephinia-3-e1452200168460.jpg Natica sp. Natica tigrina Neogen (miocen)  1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Neverita-josephinia-2-e1452200149514.jpg Neverita sp. Neverita josephinia Neogen (miocen)  1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Ostrea-3-e1452203641121.jpg Ostrea sp. Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Turitella-bicarinata-.jpg Turritella sp. Turitella bicarinata Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/IMAG0222.jpg Turritella sp. Turritella plebia Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Vermetus-2-e1452200414901.jpg Vermetus sp. Neogen (miocen) 1,2,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/limak-4-e1452200259455.jpg Nieoznaczone Neogen (miocen) 1,2,

Picture Type Species Period In our collections
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Bittium-simplex-e1452203364231.jpg Bittium sp. Bittium simplex Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Conus-sp.jpg Conus sp. Neogen (miocen)  1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Euthriofusus-virginens-e1452200810694.jpg Euthriofusus sp. Euthriofusus virginens Neogen (miocen)  1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Neverita-josephinia-e1452200003150.jpg Helix sp. Neogen (miocen)  1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/IMAG0224.jpg Mactra sp. Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Narona-inermis-e1452203580645.jpg Narona sp. Narona inermis Neogen (miocen)  1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Neverita-josephinia-3-e1452200168460.jpg Natica sp. Natica tigrina Neogen (miocen)  1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Neverita-josephinia-2-e1452200149514.jpg Neverita sp. Neverita josephinia Neogen (miocen)  1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Ostrea-3-e1452203641121.jpg Ostrea sp. Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Turitella-bicarinata-.jpg Turritella sp. Turitella bicarinata Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/IMAG0222.jpg Turritella sp. Turritella plebia Neogen (miocen) 1,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/Vermetus-2-e1452200414901.jpg Vermetus sp. Neogen (miocen) 1,2,
http://inkluzja.eu/wp-content/uploads/2015/12/limak-4-e1452200259455.jpg Nieoznaczone Neogen (miocen) 1,2,