O klubieAbout the club

32954247_1732484946842297_2066223699983335424_n

     Grupa miłośników paleontologii „Inkluzja” powstała w lipcu 2015 r. Kilka osób z województwa łódzkiego postanowiło połączyć swoją wiedzę i doświadczenie by odtąd wspólnie poszukiwać skamieniałości, wymieniać się pomysłami ale też popularyzować tę wspaniałą i często niedocenianą dziedzinę nauki. Współpracujemy z ekspozycją PGE Giganty Mocy gdzie bierzemy udział w eventach, warsztatach, wystawach czy pracach terenowych a w przyszłości rozważamy również założenie stowarzyszenia. Większość członków Inkluzji ma już za sobą wypady w teren a wspólne wyprawy zaczęliśmy całkiem niedawno. Świetna atmosfera, dobra organizacja i atrakcyjne zdobycze jaki udało nam się razem znaleźć, upewniły nas że pomysł był strzałem w dziesiątkę.

Region z którego pochodzimy może i nie jest paleontologicznie jałowy ale każdy poszukiwacz-kolekcjoner wie że jest wiele barier w pozyskiwaniu skamieniałości. Pomijając kwestie prawne nadal jest wiele miejsc do których nikt spoza uczelni lub placówki naukowej nie ma prawa wstępu. Czym to jest spowodowane do końca nie wiemy, ale martwi nas podejście do tematu na zasadzie albo ja to odkryję, opublikuję i błysnę w świetle fleszy albo lepiej żeby materiał poszedł do zmielenia. Każda nawet popularna skamieniałość to część historii, dobro wspólne które nie może być tylko schowane do magazynu i oznaczone numerem. Posiadane przez nas kolekcje upubliczniamy nie tylko w internecie ale też pokazujemy je na warsztatach czy giełdach a okazy których wytrawny łowca nawet nie podniesie z ziemi przekazujemy początkującym zbieraczom. Dlaczego ?… bo wielu z nich nie ma dostępu do choćby małej skamieniałości a paleontologię znają tylko z gablot muzeów i filmów o dinozaurach. „Inkluzja” chce to zmienić, dać impuls zainteresowanym i przekazać skromne, ale jakże cenne know-how. Zapraszamy do współpracy każdego kto pasjonuje się paleontologią lub chciałby poznać ją od kuchni. Pokażemy gdzie można znaleźć, jak preparować, oznaczać i eksponować skamieniałości. Jeśli jesteś z łódzkiego zapraszamy do PGE Giganty Mocy lub bezpośrednio do nas, natomiast jeśli jesteś z innego regionu i chciałbyś pomóc w oznaczaniu czy wymienić się okazami to jesteśmy dostępni również dla ciebie.

Pozdrawiamy

Członkowie:

Balcer Piotr “Janczi”

Bugajski Michał

Bugajski Jakub

Bugajski Robert

Cichy Grzegorz

Cichy Martyna

Kaucz Rafał

Kuźma Damian

Majewski Przemysław

Majewski Mateusz

Miselis Patryk

Pieszak Bruno

Wer Damian

……. miejsce dla Ciebie !

 

Zapisz32954247_1732484946842297_2066223699983335424_n

       ‘Inkluzja’, a fossil enthusiasts group, was created in July 2015, when a few people from the Łódź Province in Poland decided to join combine their knowledge and experience. From then on, we’ve been using them in order to look for fossils, exchange ideas and popularize this wonderful, yet often underappreciated field of science. We are cooperting with the exposition ‘PGE Giganty Mocy’, where we participate in various events, workshops, or expeditions, and in the future we are considering establishing an official association. Most of the members of ‘Inkluzja’ association have already taken part in an expedition on their own; however, it hadn’t been until recently that we had started organizing them together. An excellent atmosphere, great organization and extraorinary findings we succeeded in unearthing reassured us that creating the club was definitely spot-on.

 Perhaps the region we come from is not abundant when it comes to paleontology, but every collector knows that there are always some barriers in collecting the fossils. Legal issues aside, there are still many places that nobody outside the university or academic associations cannot gain access to. Why is that so? We are not sure. Nevertheless, we are deeply worried by the “Either it’s going to be me who’s going to discover things, publish them and bask in the spotlight, or nobody” attitude. Each and every fossil, no matter how plain it may be, is a part of the history, a common good that cannot be hidden in a warehouse and marked with a number. We do not only publish our collections on the Internet, but also show them to children. Moreover, all the specimens that otherwise would have been left behind of disregard by other fossil hunters are handed over to beginning collectors . One would ask: what for? Because many of the beginners do not have access even to a smallest fossil and know paleontology only from museum display cabinets or films about dinosaurs. ‘Inkluzja’ wants to change it and spark the interest in people by giving them a modest, yet valuable, know-how. We cordially invite everyone who is interested in paleontology or would like to get some hands-on experience. We will show you where to look for, how to prepare, name and display your fossils. If you come from the Łódź Province, we would like to invite you to ‘PGE Giganty Mocy’ or directly to us. If not, we are still available to you by giving a hand in naming fossils or a possible exchange.

Best regards,

Members:

Balcer Piotr “Janczi”

Bugajski Michał

Bugajski Jakub

Bugajski Robert

Cichy Grzegorz

Cichy Martyna

Kaucz Rafał

Kuźma Damian

Majewski Przemysław

Majewski Mateusz

Miselis Patryk

Pieszak Bruno

Wer Damian

 

 

……. – a place waiting for you!