KenozoikCenozoic Era

Kenozoiczna

Czwartorzęd

Holocen

Plejstocen

Kalabr

Gelas

Trzeciorzęd

Neogen

Pliocen

 

Piacent

Zankl

Miocen

Loupian

Hoevenen

Susiec i okolice

Nawodzice

Rybnica

Messyn

Torton

Zwierzyniec

Serrawal

Erdőbénye

Korytnica

Burdygał

Doly Bilina

Akwitan

Paleogen

Oligocen

Niechobrz

Stara Bircza

Rudawka Birczańska

 

Szat

Rupel

Eocen

Green River

Wyoming

Oued Zem

Priabon

Barton

Lutet

Fleury-la-Rivière

Iprez

Paleocen

Tianxi

 

Tanet

Zeland

Dan

 

Kenozoiczna

Czwartorzęd

Holocen

 

Plejstocen

Kalabr

 

Gelas

 

Trzeciorzęd

Neogen

 

Pliocen

 

Piacent

 

Zankl

 

Miocen

Loupian

Hoevenen

Susiec i okolice

Nawodzice

Rybnica

Messyn

Torton

Zwierzyniec

Serrawal

Erdőbénye

Korytnica

Burdygał

Doly Bilina

Akwitan

Paleogen

 

Oligocen

Niechobrz

Stara Bircza

Rudawka Birczańska

 

Szat

Rupel

Eocen

Green River

Wyoming

Oued Zem

Priabon

Barton

Lutet

Fleury-la-Rivière

Iprez

Paleocen

Tianxi

 

Tanet

Zeland

 

Dan